AdSense 728×90

Úvod

 

Vítejte na webu o datových schránkách. Najdete zde veškeré informace o této službě, včetně manuálů, které vám pomohou při zřizování a orientovaní se ve službě. Máte také možnost projít si výukový kurz o datových schránkách! Nenajdete-li, co hledáte, můžete se zeptat prostřednictvím komentářů.

 

Systém datových schránek, přístupný na adrese www.mojedatovaschranka.cz čili Informační Systém Datových schránek (ISDS) byl založen v roce 2009, dle zákona 300/2008 Sb., jakožto služba eGovernment za účelem zavedení elektronické komunikace mezi právními a fyzickými osobami. Svým způsobem také jednalo o první takový projekt na světě, kde měl být takový veřejný systém vyhrazený čistě pro úřední účely.

Nyní se tento systém stane povinným nejen pro úřady a právnické osoby, ale nově bude povinný i pro osoby samostatně výdělčně činné, lékaře a zaměstnavatele. Naštěstí pro většinu občanů zatím stále nejsou povinné. Datové schránky stále toiž ještě bojují se spoustou kritických nedostatků, stále mají co dohánět co do spolehlivosti a stále se ještě budou určitě vyvíjet. Více najdete naové stránce Novinky.

eGon – eGovernment

 

Co je datová schránka

Dle zákona jsou definovány jako elektronické úložiště sloužící k výměně zpráv mezi orgány veřejné moci na jedné straně a právnickým a fyzickými osobami na straně druhé. Od 1. ledna 2010 mohou pak fyzické a právnické osoby komunikovat pomocí Datových schránek i mezi sebou. Tato služba není obdobou e-mailové elektronické pošty, ani s ní není funkčně propojena (Datové zprávy nelze z rozhraní ISDS posílat na e-mailovou adresu ani opačně). Systém Datových zpráv je také na rozdíl od běžné elektronické pošty zpoplatněn. Cenu určuje Česká Pošta dle svého ceníku, která je také jeho provozovatelem. Ministerstvo vnitra je správcem systému ISDS, zřizuje a spravuje datové schránky.

Česká pošta a. s.

Ministerstvo vnitra České Republiky

 

 

 

 

Datová zpráva obsahuje elektronickou značku (razítko), časovou značku, samotný obsah na rozdíl od e-mailové zprávy má formu příloh a celková velikost datové zprávy je omezena na 10MB. Podrobný seznam povolených formátů příloh je uveden v provozním řádu ISDS.

www.mojedatovaschranka.cz – provozní portál

Historie

Vznik datových  schránek v České republice je datován ke dni 1.července 2009, kdy byly zavedeny zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Poté byl tento zákon novelizován zákony č.190/2009 Sb. V této novele byli poměrně rozsáhlé změny, 219/2009 Sb. , který jen doplnil odkaz na zákon o advokacii, 227/2009 Sb. , který pouze nahradil slovo „ekonomický subjekt“ slovem „osoba“ a 190/2009 Sb. , který byl zaměřený na různé změny. Možnost vytvoření datové schránky byla od 1.července 2009.

Do 90 dnů od již zmíněného data tj. do 30. září, musel každý orgán veřejné moji si  zřídit datovou schránku. Dále musela být přidělena každé právnické osobě, která byla zapsaná v obchodním rejstříku. Zřízení datové schránky se tak týkalo až 400 subjektů. Pokud subjekt opravdu chtěl využívat datovou  schránku, musel se nejpozději do 15 dnů od doručení přístupových údajů do ní přihlásit.

Od  1.ledna 2010 je možnost, že právnické a fyzické osoby si mohou předávat mezi sebou. Musí ale o zpřístupnění jiným osobám požádat. V roce 2009 se projekt Informační systém datových  schránek umístil mezi finalisty soutěže IT projekt roku pořádané Českou asociací manažerů informačních technologií.

 

Vlastnosti doručení datových schránek

 • Závaznost – doručení do datové schránky má stejnou právní váhu jako do vlastních rukou
 • Garantované doručení – v okamžiku odeslání je odesilatel vyrozuměn o tom, jestli schránka existuje, je znepřístupněna, nebo zrušena. Za čas doručení je považován okamžik přihlášení příjemce do datové schránky (výjimku tvoří komunikace mezi dvě soukromými objekty, kdy za okamžik až potvrzení příjemcem zprávy)
 • fikce doručení – nepřihlásí-li se příjemce do 10i dnů od odeslání datové  zprávy, je tato zpráva považována za doručenou.
 • pomíjivost – zprávy jsou po 90 dnech od odeslání smazány, přeje-si li příjemce další archivaci, lze provést autorizovanou konverzi na nejbližší pobočce CzechPoint nebo objednáním placené služby Datový Trezor.

 

Datový trezor

 

Zabezpečení datové schránky
Zabezpečení není delegováno zákonem, ale pouze vyhláškou, díky čemuž  je Datová schránka zabezpečena pouze přístupovým heslem a jménem. Ministerstvo  tuto úroveň zabezpečení argumentuje nižšími provozními náklady. Uživatelské jméno je vytvořeno náhodným řetězcem 6 až 12 znaků a heslo je tvořeno náhodným řetězcem 8 až 32 znaků. Zabezpečení  přístupu lze zvýšit v nastavení aplikace, kde lze přidat autorizaci i pomocí certifikátu (přihlášení je možné pouze na počítačích, které mají nainstalovaný osobní certifikát uživatele, nebo má zařízení s uloženým certifikátem),  pomocí SMS (v aplikaci se posílá SMS na předem zvolené číslo a uživatel musí mít mobilní telefon) a nebo pomocí bezpečnostního kódu (ve standardu RFC 4226).
Informační systém datových schránek je informační systém veřejné zprávy a obsahuje data o uživatelích, jejich přístupech a hlavních událostech v jejich provozu. Údaje ze systému jsou neveřejné, správci ani provozovatel systému nemají přístup do datových schránek jiných uživatelů.

Seznam všech vydavatelů elektronických podpisů najdete na stránkách ministerstva vnitra

 

Typy datových schránek:

Datová schránka se liší podle toho, pro jaký subjekt je zřizována. Dále se může datová  schránka rozdělit podle toho, zda je zřizována automaticky nebo na žádost.

 

 • Datové schránky ze zákona
Typ subjektu Typ datové schránky v ISDS
Orgán veřejné moci 1) OVM
Orgán veřejné moci – notář OVM_NOTAR
Orgán veřejné moci – exekutor OVM_EXEK
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku 2) PO
Právnická osoba zřízená zákonem 3) PO_ZAK
Podnikající fyzická osoba – advokát PFO_ADVOK
Podnikající fyzická osoba – daňový poradce PFO_DANPOR
Podnikající fyzická osoba – insolvenční správce PFO_INSSPR

 

 • Datové schránky na žádost
Typ subjektu Typ datové schránky v ISDS
Fyzická osoba 4) FO
Podnikající fyzická osoba 5) PFO
Právnická osoba – na žádost 6) PO_REQ
Schránka OVM zřízená na žádost OVM_REQ

 

1) Státní orgány, územní samosprávné celky, státní fondy, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory, které jsou zřízené zákonem.

2) Obchodní společnosti a družstva.

3) Vysoké školy, regionální rady soudržnosti.

4) Datovou schránku fyzické osoby lze na žádost zřídit jak českým občanům, tak i cizincům.

5) Datovou schránku podnikající fyzické osoby lze na žádost zřídit jak subjektům registrovaným v ČR, tak i zahraničním podnikajícím fyzickým osobám.

6) Právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku, tedy např. spolky, nadace, ústavy, společenství vlastníků jednotek, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, církve, honební společnosti a také zahraniční právnické osoby neregistrované v ČR.

 

www.seznamovm.cz – veřejný seznam datových shránek

Zřízení datové schránky pro orgány veřejné moci
Datová schránka orgánu veřejné moci se zřizuje pro každý orgán automaticky bez ohledu na to, má-li právní subjektivitu nebo je jen organizační složkou státu. Tento typ schránky má například Český Rozhlas, Česká televize, notáři a  exekutoři. Pro všechny orgány jednoho územně správního celku (radu, zastupitelstvo, úřad  i vedoucí orgán) se zřizuje tedy jen jedna datová schránka. Je-li orgánem veřejné moci fyzická osoba (například veřejný ochránce práv, notář, prezident) , rozlišuje se její schránka orgánu veřejné moci od případné schránky fyzické osoby, dle novely zákona je nyní možné na žádost dotyčné osoby funkce obou schránek sloučit do jedné.

www.datoveschranky.info – oficiální informační web ministerstva vnitra ČR

Zánik datové schránky
Datová schránka je znepřístupněna pro fyzickou osobu v případě úmrtí, prohlášení osoby za mrtvou, zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům a nebo omezení na osobní svobody (vazba, nástup do vězení, zabezpečovací detence, ochranné léčení, epidemiologické důvody, a to i zpětně. Schránka je dále zrušena v případě zániku právnické osoby, výmazu z obchodního rejstříku nebo zániku funkce. Schránka se pak ruší 3 roky od svého znepřístupnění.

Závěrem
Tyto stránky si kladou za úkol seznámit blíže s datovými schránkami a zodpovědět nejčastěji kladené otázky. Pokračujte v prohlížení webu dále přes horní menu. Tyto stránky zde nejsou za účelem nahradit veřejný informační server www.datoveschranky.info, pouze jej doplňují.
Naše stránky byly vytvořeny, abychom Vám pomohli vaše datové schránky řádně a úspěšně využívat.

S pozdravem vaše www.webovareseni.cz

 1. 01.12.2014 na 11:29 | #1

  nemuzu se prihlasit,pomozte prosim

 2. ales
  05.12.2014 na 13:38 | #2

  je nejaka povinnost aby např banky , čez a jiné právnické osoby komunikovali s občanem datovou schránkou pokud o to žádá.

 3. Monika Matthews
  16.01.2015 na 12:46 | #3

  Jsem v datové schránce a potřebuji přidat přílohu, proc mi to nejde????
  Nemuzu se dostat do mých stažených souboru kliknutím Pridat….
  Pomozte mi prosím.
  Dekuji

 4. Lenka
  09.03.2015 na 20:10 | #4

  Dobrý den, zřizujeme datovou schánku na žádost. Mám povinnost o tom, že datovou schánku mám informovat nějaké úřady (finančn úřad, pojišťovny…..). Děkuji za odpověď.

  Admin:
  Dobré odpoledne, povinnost určitě nemáte.

 5. Iva
  17.03.2015 na 19:59 | #5

  Dobrý den,
  v roce 2009 nám byla přidělena datová schránka PO. První přihlášení do schránky proběhlo, ale vzhledem k tomu že od tohoto roku již nevykazujeme činnost a máme nulová daňová přiznání, tuto schránku nepoužíváme. Jak se nyní dá přístup do schránky obnovit, když nemůžeme najít přístupové číslo a heslo?

  Admin:
  Dobrý den,

  o nové přístupy si můžete požádat na Czech pointu, který je dostupný na pobočkách České pošty, s. p., městských úřadech či městských částí, pracovištích hospodářské komory, notářů a některých zastupitelských úřadech.

 6. Pavlína Nápravníková
  19.03.2015 na 08:38 | #6

  Dobrý den,
  mají zájmová sdružení právnických osob a občanská sdružení povinnost mít datovou schránku? Děkuji za odpověď.

  Admin:
  Dobrý den,

  povinně datovou schránku musí mít:

  Právnické osoby – pověření dostane osoba oprávněná jednat za právnickou osobu.
  Orgán veřejné moci – pověření dostane osoba oprávněná jednat za OVM.

  Občanská sdružení do žádné z těchto kategorií nespadají.
  Znamená to tedy, že by datová schránka neměla být zřízena bez toho, aby o její zřízení požádala.

 7. Jiří Weiner
  24.03.2015 na 05:02 | #7

  Dobrý den,
  mohu datovou schránku použít i na podání, která nesouvisí s majitelem schránky?
  jw

 8. Prokop
  19.04.2015 na 10:31 | #8

  Hezký den,
  jak zřídit datovou schránku pro základní školu?
  Děkuji

  Admin:

  Dobrý den,

  školy mají datovou schránku zřízenou povinně jako schránku právnické osoby (nemají schránku jako orgány veřejné moci). Mají povinnost pouze poštu tímto způsobem přijímat. O přístupy si můžete požádat na Czech pointu, který je dostupný na pobočkách České pošty, s. p., městských úřadech či městských částí, pracovištích hospodářské komory, notářů a některých zastupitelských úřadech.

 9. Petrescu Kožený
  22.04.2015 na 21:29 | #9

  Po šesti letech jsem tento totální nesmysl z choré ministerské hlavy otevřel za pomoci vnuka, ale podruhé se
  do těch sraček nemohu sám dostat.
  Chápu, že na úřadech sedí banda darmožrátů, kteří mají jediné pracovní zdání: nasírat lidi kolem sebe a vysávat jejich tvrdě vydělané peníze z produktivní činnosti, prospěšné celé společnosti.
  Nikde jsem zatím nenašel zákon, že by člověk musel porozumět jejich rozmarům !!!!!!!

  Admin:

  Dobrý den,

  soucítíme s Vámi a chápeme vaši frustraci. Nicméně Vám můžeme nabídnout řešení – službu „správa datové schránky“, kdy se postaráme o vaši schránku a Vy už se nebudete nikdy muset s tímto „nesmyslem“ zaobírat.

 10. jirka
  23.04.2015 na 14:08 | #10

  Dobrý den,
  mám DS jako PFO.Má uřad povinnost mě do ní obeslat nebo si musím zřídit ještě jednu jako FO.

 11. jirka
  23.04.2015 na 14:25 | #11

  mám na mysli obecní uřad,policii tz.soukromá pošta

 12. dan
  05.05.2015 na 08:54 | #12

  Nechápu jak někomu může vadit to že nemusím lítat nikde po uřadech ale vše řeším vklidu z domova např. s notářem

 13. Zdeňka
  07.05.2015 na 14:02 | #13

  Dobrý den, datová schránka naší firmy je zřízena na osobu ředitele. Přístup do schránky mají celkem čtyři zaměstnanci. Kdo je zodpovědný za případnou „přehlédnutou“ zprávu (po otevření zprávy jsme neotevřeli přílohu, ale zpráva již se označila jako přečtená a nikdo z oprávněných osob se k ní nevrátil). V důsledku tohoto opomenutí došlo k finanční ztrátě. Nikdo ve firmě nemá povinnost kontroly datové schránky stanovenu v pracovní smlouvě.

 14. Martin
  18.05.2015 na 21:33 | #14

  Dobry den, muzete mi prosim poradit, jak se muzu jako fyzicka osoba branit, kdyz mi urad posle modrou ci zelenou obalku namisto datove zpravy? DS zrizena na zadost prave proto abych se vyhnul chozeni na urady a na postu. Sve povinnosti podavat priznani, atd pres DS rozumim … a co tedy povinnost uradu? Dekuji.

  Admin:

  Dobrý den,
  bránit se můžete, v podstatě máte pravdu. Doporučili bychom kontaktovat se stížností ministerstvo vnitra.

 15. Pavel Kureš
  19.05.2015 na 13:29 | #15

  Dobrý den,
  od jaké doby je Česká pošta akciovou společností? Na vaší úvodní stránce v článku Co to je datová schránka je pod logem České pošty uvedeno „Česká pošta a.s.“. To přece není pravda.
  Další chyba je v článku Historie, druhý odstavec. Hned v první větě „…orgán veřejné moji…“

 16. jana
  17.06.2015 na 15:31 | #16

  dobry den,
  není mi jasné, jestli moje datová schránka (fyz.osoba) funguje jen v rámci ČR, nebo ji lze použít i pro komunikaci se zahraničními autoritami – např. Ministerstvo zdravotnictví Francie, …

 17. Martin
  13.07.2015 na 15:43 | #17

  Dobrý den,

  Datovou schránku mám jako PO aktivní od ledna 2015 a pravidelně do ní vstupuji min. 1x týdně. Jak je prosím možné, že na výpisu mého zaměstnavatele objevila exekuční srážka ze mzdy, kterou zaměstnavatel přijal 14.5.2015 a srážka je přednostní. V datové schránce jsem neměl od ledna žádnou korespondenci, kde bych byl o nějaké exekuci spraven? Mají orgány státní moci povinnost přednostně doručovat do mojí datové schránky písemnosti typu platební rozkaz a podobně? Pokud ano, jak je možné, že exekuce je platná, avšak mě nikdo nic do datové schránky nedoručil?

  Děkuji za odpověď.

  Martin.

 18. Kateřina
  03.08.2015 na 13:12 | #18

  Dobrý den, má exekutor povinnost posílat mi písemnosti do datové schránky aniž bych ho musela žádat? Svoje trvalé bydliště nenavštěvuji, proto jsem si zřídila datovou schránku, abych nepřicházela o důležité písemnosti a nyní jsem zjistila, že mám exekuci aniž bych o tom věděla…. Až po telefonátu na Ex. úřad mi písemnost pošlou do DS. Myslela jsem, že by mi měla přijít do DS nějaká výzva nebo soudní rozhodnutí než dojde k samotné exekuci… Děkuji.

 19. Je tu trojan?
 20. Jana
  27.08.2015 na 17:53 | #20

  Dobrý den, zřídila jsem si datovou schránku jako fyzická osoba, z důvodu že jsem zůstala po úrazu invalidní s malou možností pohybu. Již ji mám 3 roky a stále se mnou ani úřad práce ani pssz nekomunikuje přes datovou schránku, i když ve všech ode mě vyplněných formulářích mé ID datové schránky mají uvedené. Jak je mohu „přinutit“ se mnou před DS komunikovat. Poštou je to pro mě složité (především doručování). Zprávy ode mě úřad přijímá, ovšem odpovídají jen formou dopisu do vlastních rukou přes českou poštu. Děkuji za radu, jak mám úřady oslovit, aby se mnou konečně komunikovali přes DS.

 21. Petra
  03.09.2015 na 12:15 | #21

  Dobrý den,

  jako zapsaný spolek mám povinnost zřídit datovou schránku, nebo ze zákona nemusím, ale můžu?

  Předem děkuji za odpověď.

 22. miroslav holan
  19.10.2015 na 10:51 | #22

  dobry den zadam vas o povoleni datove schranky, jeklikoz se nachazim mimo uzemi cz ato v gb, kde potrebuju viridit pres soud a datovou schranku rozvod, dekuji za pochopeni holan

 23. Jan
  05.12.2015 na 12:24 | #23

  Jaký je prosím vztah Datové schránky a Zaručeného elektronického podpisu (certifikátu)? Když mi UPC (kabelovka) nabízí možnost využití zaručeného el. podpisu, mohu jí to poslat místo toho skrz datovou schránku? Certifikát jsem míval, ale když teď finanční úřad uznává podpis „přístupem do Datové schránky“, nechal jsem certifikát vypršet.

 24. karel
  31.12.2015 na 08:03 | #24

  Dobrý den, umí datová schránka přeposlat obsah na běžný email aniž by ji někdo otevřel a nebralo se to jako doručené. A doručené by se to bralo až po 10 dnech,
  Děkuji.

Stránky s komentáři