AdSense 728×90

Novinky pro DS v roce 2011

Seznam datových schránek
Byla zřízena nová stránka, Seznam Datových Stránek, kde lze nalézt identifikátory schránek nejen veřejné moci, ale nyní i fyzických osob včetně podnikajících fyzických osob (podnikatel, OSVČ). Stránky naleznete na adrese http://www.seznamovm.cz/ .
Pokud si nepřejete být uvedeni v tomto seznamu, můžete tak učinit v části nastavení vaší DS. Zrušení údajů by mělo být provedeno do 24 hodin.

Podpora IPv6
Byla zavedena podpora protokolu IPv6, takže nyní se lze připojit k ISDS i pomocí tohoto protokolu. (Ve Windows 7 a Windows Vista je tento protokol již nainstalován, ve Windows XP je dostupný od Service packu 1 a je možné ho doinstalovat následujícím způsobem – spusťte Příkazový řádek nebo políčko Spustit a tam zadejte „ipv6 install“ (bez uvozovek) )

Stránka nastavení
Protože předchozí stránka nastavení začala být nepřehledná, byla nyní rozdělena do více stránek, tematicky rozdělených tak, aby v něm usnadnila orientaci.

Poštovní datová zpráva
Podle novy zákona 300/2008 Sb. Dochází k následujícím změnám: zatímco dříve byla Poštovní datová zpráva byla považována za doručenou v okamžiku potvrzení uživatelem,
Nyní je považována za doručenou již přihlášením oprávněné osoby do datové schránky. Tato tzv. „droučovací fikce“ ale neplatí při komunikaci mezi soukromými subjekty.

Odpovědní Datová zpráva
Byla také zavedena Odpovědní datová zpráva. Jedná se o obdobu odpovědní listové zásilky.
Každý uživatel, který má uzavřenou smlouvu s Českou poštou, má možnost odeslat datovou zprávu, na kterou bude moci příjemce bezplatně odpovědět – náklady platí odesilatel. Odpovědět lze pouze do 90 dnů od odeslání.

Dotovaná datová zpráva
Systém ISDS nyní umožňuje zadat v nastavení jednu nebo více datových Schránek, u kterých budou hrazeny všechny odeslané PDZ touto schránkou. Tuto službu jev nastavení nejprve aktivovat. Pro Dotovanou schránku je možné nastavit i maximální počet dotovaných zpráv a dobu expirace (vypršení) služby.
Co je ale nezbytně nutné, před použitím této služby musí vlastník DS dle zákona § 18a zákona 300/2008 Sb. poskytovateli předložit písemný souhlas osoby, jejíž stránku bude dotovat.
Podpis osoby v písemném souhlasu musí být ověřen, a lze jej zaslat buď v písemné podobě na adresu uvedenou ve vzoru souhlasu, a nebo elektronicky datové schránky České pošty (písemný souhlas musí být převeden do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze dokumentů ).

Platnost hesla
Nyní lze v nastavení DS vypnout nutnost měnit heslo každých 90 dnů, čímž získá časově neomezenou platnost.

Datové trezory
Pro službu Datový Trezor, umožňující archivaci Datových zpráv po dobu delší než 90 dnů, byla zavedena možnost od července 2001 tuto službu i elektronicky, bez nutnosti navštívit nejbližší pobočku CzechPOINT, a to na adrese www.datovy-trezor.cz.
K jeho aktivaci potřebuje Identifikátor datové schránky

Orientační ceník:

Kapacita 100 datových zpráv Kapacita 500 datových zpráv Kapacita 5 000 datových zpráv
1 200 Kč ročně bez DPH 5 400 Kč ročně bez DPH 48 000 Kč ročně bez DPH
  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy