AdSense 728×90

Kdo si musí nebo může pořídit datovou schránku?

Co říká zákon?

Datovou schránku podnikající fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně na žádost této osoby do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Podnikající fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky podnikající fyzické osoby.
Vykonává-li podnikající fyzická osoba působnost v oblasti veřejné správy, ministerstvo jí na žádost umožní, aby její datová schránka plnila rovněž funkci datové schránky orgánu veřejné moci.
Datovou schránku právnické osoby zřídí ministerstvo bezplatně právnické osobě zřízené zákonem, právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku a organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, a to v případě právnické osoby zřízené zákonem bezodkladně po jejím vzniku, v případě právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejím zapsání do obchodního rejstříku. Právnické osobě, která není uvedena (výše), zřídí ministerstvo datovou schránku právnické osoby bezplatně na žádost této osoby do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Právnická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky právnické osoby.
Vykonává-li právnická osoba působnost v oblasti veřejné správy, ministerstvo jí na žádost umožní, aby její datová schránka plnila rovněž funkci datové schránky orgánu veřejné moci. Takovéto právnické osobě na žádost zřídí ministerstvo bezplatně další datové schránky právnické osoby, které rovněž budou plnit funkci datové schránky orgánu veřejné moci, a to zejména pro potřebu vnitřních organizačních jednotek.
Datovou schránku orgánu veřejné moci zřídí ministerstvo bezodkladně po jeho vzniku, v případě notářů a soudních exekutorů bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence. Orgánu veřejné moci se zřizuje pouze datová schránka orgánu veřejné moci. Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje datová schránka orgánu veřejné moci. Další datové schránky orgánu veřejné moci zřídí ministerstvo orgánu veřejné moci bezplatně na žádost tohoto orgánu do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Datová schránka se zřizuje zejména pro potřebu vnitřní organizační jednotky orgánu veřejné moci.

Kdo tedy musí mít povinně datovou schránku?

 • Právnické osoby – pověření dostane osoba oprávněná jednat za právnickou osobu.
 • Orgán veřejné moci – pověření dostane osoba oprávněná jednat za OVM.

Kdo může mít datovou schránku volitelně?

 • Fyzická osoba – například já, fyzická osoba Radek Bartuška.
 • Podnikající fyzická osoba – osoba samostatně výdělečně činná.
Shrnutí subjektů, které mohou mít datovou schránku

Shrnutí subjektů, které mohou mít datovou schránku

Od 1. ledna 2010 potom bude moci fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba využívat datovou schránku i pro zasílání faktur nebo podobných žádostí o zaplacení jiným fyzickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám nebo právnickým osobám.
Od 1. července 2010 pak bude možné využít výše uvedenými subjekty datovou schránku pro libovolnou zaručenou komunikaci.

Od 1. července bude možné využít datovou schránku pro libovolnou zaručenou komunikaci.

Od 1. července bude možné využít datovou schránku pro libovolnou zaručenou komunikaci.

 1. Petr Hartlich
  10.02.2015 na 15:08 | #1

  Dobrý den mám datovou schránku jako podnikající fyzická
  osoba.Mohu deaktivovat si danovou schránku i když dál podnikám jako fyzická osoba .Jak je to potom s uřady kterými přes datovou schránku komunikuji ,když jí deaktivuji
  jako například Finanční úrad. S pozdravem Petr Hartlich

 1. Žádné zpětné odkazy