AdSense 728×90

Výhody a nevýhody datové schránky

 

Výhody datových schránek

 • komunikace s úřady je pomocí DS zdarma, takže nic neplatíte.
 • téměř většina dokumentů dojde na do datové schránky.
 • subjekt nebo občan může komunikovat s úřadem z domova, tudíž nemusí nikam chodit a není vázán otevírací dobou  daného úřadu.
 • rychlost elektronické komunikace je větší, než by občan šel na úřad osobně.
 • datové  schránky umožňují lepší průkaznost ohledně odeslané pošty, protože si ji můžete uložit a kdykoliv ji pokud je potřeba úřadu ukázat.
 • možnost svěření datové  schránky jiné osobě.
 • s přístupovými údaji k datové schránce se můžete přihlásit do informačních systémů sociální i finanční správy. Tam naleznete důležité údaje o stavu svých účtů důchodového a sociálního pojištění, daňových povinností atd.
 • možnost nastavení datových stránek tak, aby se mohli do ní zasílat “Poštovní datové zprávy”, např. z bank nebo pojišťovny.
 • možnost přijímání veřejných i neveřejných rejstříků a registrů zadarmo, které by jste jinak platili.

 

Nevýhody datových schránek

 • povinnost pravidelně vybírat datovou schránku
 • stav datové zprávy se po 10 dnech změní na doručený, ačkoliv člověk zprávu nepřečte
 • vytisknutý dokument v elektronické podobě při jednání s úředníky může být  zpochybňován jako neplatný
 • státní správa vyžaduje jen originály a nebo úředně ověřené stejnopisy
 • nemožnost komunikace mezi fyzickou osobou a více firmami
 • omezenost využití pro subjekty ,které nemají sídlo  v České republice
 1. Bez komentářů.
 1. Žádné zpětné odkazy