AdSense 728×90

Komu budu já zasílat a naopak kdo mně?

Co říká zákon?

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje na místě. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky.

Jinými slovy, platí pravidlo, že buď příjemcem nebo odesílatelem nebo obojím musí být orgán veřejné moci. Ne zvláštní případ, kdy fyzická či právnická má statut orgánu veřejné moci. Od 1. 1. 2010 nabývá v účinnost platnost zákona, kdy pomocí datových schránek bude možné rozesílat například faktury mezi jednotlivými fyzickými i právnickými subjekty.

Schéma subjektů zapojených do systému datových schránek

Schéma subjektů zapojených do systému datových schránek

Povaha dokumentu

Protože většina dokumentů dnes vzniká v elektronické podobě a jiné další dokumenty v papírové podobě můžeme do elektronické autorizované podoby konvertovat, je důležité stanovit povahu dokumentu, respektive zda jde dokument zaslat pomocí datových schránek. Zákon obecně v tomto smyslu nic neříká a nechává na uživatelích datových schránek, aby posoudili, zda to daná povaha dokumentu umožňuje, či nikoliv.
Obecně lze říci, že ty dokumenty, které konvertovat lze, podmínku naplnění povahy dokumentu splňují a přesně naopak. Například trojrozměrné předměty a dokumenty nelze převést. Zprávy s takovýmito přílohami není možno posílat prostřednictvím datové schránky, protože povaha dokumentu to neumožňuje.

 1. Alena Šulcová
  09.03.2015 na 09:57 | #1

  Dobrý den, jsme fyzická osoba, za jakých podmínek je možné zprovoznit komunikaci mezi firmami navzájem (nejen se státní správou) a kolik to stojí.
  Děkuji. Šulcová

  Admin:
  Dobré odpoledne, ze zákona nelze zprovoznit komunikaci mezi firmami.

 1. Žádné zpětné odkazy