AdSense 728×90

Přihlášení do datové schránky

Co říká zákon?

K přístupu do datové schránky fyzické osoby je oprávněna fyzická osoba, pro niž byla datová schránka zřízena. K přístupu do datové schránky podnikající fyzické osoby je oprávněna podnikající fyzická osoba, pro niž byla datová schránka zřízena. K přístupu do datové schránky právnické osoby je oprávněn statutární orgán právnické osoby, člen statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena. K přístupu do datové schránky orgánu veřejné moci je oprávněn vedoucí orgánu veřejné moci, pro něhož byla datová schránka zřízena. Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky jsou povinny: využívat datovou schránku způsobem, který neohrožuje bezpečnost Informačního systému datových schránek, uvědomit neprodleně ministerstvo o tom, že hrozí nebezpečí zneužití datové schránky; pověřená osoba uvědomí rovněž toho, kdo ji určil pověřenou osobou. Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky se do ní přihlašuje prostřednictvím přístupových údajů. Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky je povinna zacházet s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Přihlášení zajišťuje ministerstvo prostřednictvím jím vydaných přístupových údajů nebo elektronických prostředků anebo prostřednictvím elektronických prostředků třetích osob. Náležitosti přístupových údajů a elektronické prostředky k přihlášení stanoví ministerstvo vyhláškou. Ustanovení o přístupových údajích se použijí obdobně i pro elektronické prostředky.

Jak tedy probíhá přihlašování?

Ministerstvo stanoví vyhláškou technické podmínky a bezpečnostní zásady pro přístup do datové schránky, jednak pro osoby, které budou přistupovat ke své datové schránce prostřednictvím webové aplikace nebo prostřednictvím aplikace třetí strany (elektronická spisová služba, jiná aplikace).
Pokud jste fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba s malým objemem korespondence, potom bude pro vás přístup k datové schránce prostřednictvím webové aplikace dostačující.

Přihlášení do Datové Schránky

V takovém případě budete používat přístupové údaje, kterými jsou jméno a heslo. Uživatelské jméno vám bude stanoveno ministerstvem a bude mít 6 až 12 znaků. Bezpečnostní heslo, které je součástí přístupových údajů, bude rovněž stanoveno ministerstvem a po prvním přihlášení si je budete muset změnit. Heslo bude mít nejméně 8 a nejvýše 32 znaků. Jako znaky budete moci použít velká a malá písmena (bez diakritiky), číslice a speciální znaky !#$%&()*+,-.:=?@[]_{|}~.

Zabezpečení svého přístupu budete moci zvýšit použitím elektronického prostředku (přihlašovacího certifikátu). Tento vám za úplatu poskytne jeden z akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Jejich seznam bude zveřejněn rovněž na www.datoveschranky.info.
Pro přístup prostřednictvím aplikace třetí strany platí pravidla (a budou rovněž zveřejněna ve vyhlášce), která vzešla ze společné odborné diskuse mezi ministerstvem a výrobci takovýchto aplikací a jejich podrobný popis přesahuje rámec tohoto textu. Zjednodušeně řečeno, pokud váš úřad používá elektronickou spisovou službu, zcela jistě odpovědná osoba ve vašem úřadě již kontaktovala vašeho dodavatele takovéto aplikace a vy budete používat vaši spisovou službu a informace o tom, co pro vás existence Informačního systému datových schránek bude znamenat, se dozvíte jinde.

Jak se tedy přihlásím ke své datové schránce?

Potřebujete počítač, internetový prohlížeč a připojení k internetu. Máte-li přihlašovací certifikát na technickém prostředku, potom potřebujete tento certifikát číst; máte-li certifikát například na čipové kartě, potom budete potřebovat odpovídající čtečku.
ISDS bude mít několik druhů uživatelských rozhraní. Můžete použít webového klienta, tedy jít na příslušnou webovou stránku, přihlásit se jménem a heslem nebo jménem, heslem a certifikátem. Také je možné, že vaše firma nebo úřad používá spisovou službu nebo nějaký systém pro správu dokumentů. V tomto případě se nebudete hlásit vůbec a pracujete obvyklým způsobem s elektronickou spisovou službou nebo se systémem pro správu dokumentů.

Jaký potřebuji na svém PC operační systém?

ISDS bude mít různá rozhraní, ale obecně budete potřebovat internetový prohlížeč a některé doplňky. Aktuální seznam podporovaných kombinací operačních systémů a příslušných internetových prohlížečů je zveřejňován na www.datoveschranky.info. Vždy bude existovat varianta, která nevyžaduje žádné licenční poplatky.

 1. 14.03.2012 na 19:58 | #1

  prosím o spojení do datové schránky

  Admin: Upřesněte svůj problém.

 2. Marie Bartošová
  15.03.2012 na 08:35 | #2

  vybrat přijaté zprávy

  Admin. Upřesněte svůj problém. Máte-li problém se zadáváním hesla, dejte si pozor na podobné znaky (l jedna a velké měkké I, g a q), na IE 9 nebo Firefoxu se zobrazuje DS bez problémů (je třeba mít zapnuté SSL 3 a TLS 1)

 3. Jiří Kučera
  20.03.2012 na 07:19 | #3

  nemohu nastartovat datové schránky, mám systém Windows7 a prohlížeč I-Explorer 9, vše ostatní funguje jen Vase schranky ne

  Admin:Nejsme přímo tvůrci ani správci datových schránek,náš web funguje především jako seznámení se službou zástupné správy DS konkrétní osoby na základě zplnmocnění. Zkoušel jste přepnout protokol ze SSL 2 na SSL 3 a aktivovovat TLS 1.0?

 4. 18.04.2012 na 13:21 | #4

  Dobrý den nemuzu se prihlasit do datovoi schranky

  Admin:Dobrý den, můžete svůj problém poněkud přiblížit? Může se jednat o heslo, které buď špatně zadáváte nebo vypršela jeho platnost. (Ačkoliv se to dá vypnout, trvanlivost hesla je standardně nastavena na 90 dní.

 5. Petr Turek
  01.08.2012 na 13:07 | #5

  Přesně tyto problémy jsem řešil neustále dokola. Teď mám SPRAVASCHRANKY.CZ, datové zprávy mi chodí rovnou na email a mám konečně pokoj.

 6. Edita Kubátová
  07.08.2012 na 12:42 | #6

  Dobrý den,nemůžu se přihlásit do datové schránky protože mi skončila trvanlivost hesla.Můžete mi poradit jak mám postupovat?Co bych měla udělat když bych chtěla aby mi chodili datové zprávy na email?Děkuji Kubátová

 7. 07.08.2012 na 13:07 | #7

  Dobrý den,

  pokud Vám skončila platnost hesla je jediné řešení vygenerovat nové přístupové údaje.

  Datové zprávy na email pro Vás zajistí služby SPRAVASCHRANKY.CZ. Pomohou Vám i s vygenerováním nových přístupových údajů.

 8. rbartuska
  07.08.2012 na 13:08 | #8

  Dobrý den,

  pokud Vám skončila platnost hesla je jediné řešení vygenerovat nové přístupové údaje.

  Datové zprávy na email pro Vás zajistí služby SPRAVASCHRANKY.CZ. Pomohou Vám i s vygenerováním nových přístupových údajů.

 9. 13.02.2013 na 10:38 | #9

  Dobrý den, datovou schránku jsem nezřizovala, nemám vůbec ponětí o její existenci, přesto datová schránka naší organizace existuje a data jsou do ní vkládána a já o tom nevím… Teď pátrám po tom, kde a jak zjistím o této skutečnosti více informací, jak se do datové schránky dostanu, když vůbec nevím, že existuje, jak a kde ji hladat… můžete mi, prosím, poradit, kde mám začít? Děkuji Jarka

  Odpověď:
  Určitě se zeptejte na nejbližším pracovišti CzechPoint, kde, pokud jste jediná hlavní uživatelka, budete muset nejprve zažádat o zneplatnění vašich původních přístupových údajů, které stejně zřejmě neznáte a požádat o vygenerování nových. Na adrese http://www.seznamovm.cz zjistíte ID Vaší schránky a stejě tak Vám mohou poradit na zákaznické lince 270 005 200, nebo na veřejné stránce http://www.datoveschranky.info. Pokud bydlíte blízko Budějovic, můžete nás požádat přímo o právu Vaší datové schránky na http://www.spravaschranky.cz a kontaktovat nás buď telefonicky, nebo zcela nezávazně i přes objednávkový formulář.

 10. Igor Janovský
  29.10.2013 na 08:33 | #10

  Dobrý den, na jednom z počítačů s Windows 7 se nemohu dostat na úvodní přihlašovací obrazovku datové schránky. Prohlížeč IE 10 stále stránku bezúspěšně načítá. Různě jsem se pokoušel bezpečnostní nastavení IE modifikovat, zatím bez úspěchu.

 11. Martin Kozyk
  20.11.2013 na 09:22 | #11

  Ztratil jsem přístupové kódy k přístupu do aplikace mojedatovaschranka. Kde si o ně můžu zažádat. Děkuji Kozyk.

  Odpověď:
  Pokud jste ztratili některý nebo všechny z Vašich přístupových údajů do datové schránky, dostavte se na nejbližší kontaktní místo veřejné správy (pracoviště Czech POINT), kde zažádejte o jejich opětovné vydání. Po zpracování Vaší žádosti obdržíte nové přihlašovací údaje poštou nebo e-mailem. Adresu nejbližšího pracoviště Czech POINT naleznete na webových stránkách: http://www.czechpoint.cz/

 12. Jiří Petrů
  27.11.2013 na 11:12 | #12

  Dobrý den, mám problémy s přihlašováním certifikátem. Certifikát CA PostSignum mám stažený a nainstalovaný tam, kam patří, osobní certifikát mám také nainstalovaný v osobních certifikátech, TLS resp. SSL nastavené správně, czebox.cz nastavený v důvěryhodných webech, nicméně když se snažím připojit na https://www.czebox.cz a zvolím Přihlášení certifikátem, dostanu v IE10 chybu „Stránka se nedá zobrazit“, v Chrome „Chyba připojení SSL (ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR)“. Můžete mi prosím poradit, co mám špatně, případně ještě musím nainstalovat ?

 13. Ladislav Jeník
  20.01.2014 na 15:22 | #13

  potřeboval bych nové přihlašovací kódy do datové schránky pro s.r.o. zatím jsem ji nikdy nepoužíval,jaký je postup? díky,L.J.

 14. Petr
  21.01.2014 na 20:12 | #14

  Dostal jsem se do DS a přečetl všechny doručené zprávy. Při pokusu odeslat zprávu na FÚ jsem však nepřišel na to, jak ve třetím kroku vytvoření zprávy přidat přílohu, kterou mám na lokálním disku připravenou.

 15. RNDr. Zdeněk Foukal
  04.09.2014 na 09:30 | #15

  Mimo vedení firmy Trasco , jsem předseda společenství vlastníků domu( SVJ) , zdravotní pojišťovny po nás požadují zasílání zpráv přes Datovou schránku , kterou dosud nevlastníme a ani nemáme povinnost ji vlastnit. Z tohoto důvodu jsme požádali na Czech Pointu o zřízení Datové schránky pro naše SVJ . Na poště však po nás vyžadovaly dokumenty o založení SVJ a o všech postupně proběhlých změnách v obsazování výboru SVJ .Bohužel všechny postupné originály dodané Krajským soudem jsme již nenalezly a proto nám bylo zřízení odmítnuto . Podle našeho názoru by snad měl stačit poslední platný výpis z Obchodního rejstříku , který nám Czech Point vydal – zde je naše IČO a údaje o složení platného výboru SVJ .Sdělte nám co tedy skutečně Czech Point musí od nás obdržet , aby nám mohla být zřízena Datová schránka.

  S pozdravem

  RNDr.Zdeněk Foukal – předseda SVJ 1351
  tel. 571 605 484, 603 517 342, 777 141 045
  fax: 571 602 284
  Adresa: 5.května 1351, 756 61 Rožnov pod Radh

  Odpověď: Dobrý den, máte-li stále zájem, pomůžeme Vám se zřízením schránky. Vyplňte objednávku na našich stránkách http://www.spravaschranky.cz/objednavka/ a příp. zavolejte na číslo 728 200 150 – p. Bartuška. Určitě Vám rádi pomůžeme.

 16. Helena Jablonská
  26.02.2015 na 10:15 | #16

  Dobrý den,
  mám problém dostat se do datové schránky i když zadávám správné heslo i uživatelské jméno. Heslo jsem nedávno měnila a bylo potvrzeno jako v pořádku. Na mojí stránku se dostala naše správcovská organizace, zaslala potřebné formuláře na FÚ, ale tam je neobdrželi.
  Nevíme, kde je problém.

  Admin:
  Dobré odpoledne,

  jeden z důvodů neúspěšného přihlášení může být zadání neviditelných znaků, například při kopírování (mezera) nebo velká a malá písmenka. Pokud se k datové schránce přihlásila správcovská organizace, zkuste zkontrolovat zda se jejich a vaše přihlašovací údaje shodují. V jiném případě můžete zkusit požádat o vygenerování nových přístupových údajů na pracovišti veřejné správy (Czech POINT) nebo můžeme otestovat vaše přihlašovací údaje a dostupnost vaší datové schránky.

 17. Mikhail
  27.03.2015 na 19:37 | #17

  Dobrý den,
  nemůžu se přihlásit do datové schránky. Platnost hesla skončila. Vím, jak mám dále postupovat, ale chci vědět příčinu, proč se tak stalo. A znovu musím platit 200Kč. Předpokládám, že je to uděláno schválně, abychom znovu zaplatily. Doufám, že mi to rozumně zdůvodníte. Předem děkuji.

  Admin:

  Dobré odpoledne,

  platnost každého hesla je nastavena právě na 3 měsíce. Pokud datum platnosti Vašeho hesla neznáte, zjistíte ho hned po přihlášení do systému nebo po kliknutí na záložku „domů“. V případě, že nezměníte heslo do určeného data, dojde k zablokování Vašeho hesla a do své datové schránky se nepřihlásíte. Následně musíte navštívit místo Czech POINT, nechat si schránku zneplatnit a zažádat o vystavení nových přihlašovacích údajů.

 18. Petr
  29.03.2015 na 15:12 | #18

  Dobrý den,
  podával jsem přehled o příjmech a výdajích na ČSSZ a u svých údajů do kolonky ID datové schránky napsal tu svoji. Ta byla odmítnuta s poukazem na to, že má být vyplněno 7znaků. ta moje má 6.
  Děkuji za odpověď.

 1. Žádné zpětné odkazy