AdSense 728×90

Přístup k datové schránce jednoduchým webovým klientem

Co je to jednoduchý webový klient?

Jednoduchý webový klient je základním rozhraním pro přístup k Informačnímu systému datových schránek pro přímý přístup uživatele. Jedná se o jednoduché rozhraní používající internetový prohlížeč + příslušný zásuvný modul umožňující práci s formuláři 602XML. Zobrazuje doručené datové zprávy a odeslané datové zprávy. Umožňuje přístup k seznamu subjektů, které může uživatel adresovat. Toto rozhraní umožňuje vytvoření datové zprávy, přiřazení adresáta, napsání textu zprávy a připojení příloh. Toto rozhraní dále umožňuje základní správu uživatelského účtu pro odpovědnou osobu a pro pověřené osoby. Toto rozhraní obsahuje zákonem stanovenou funkcionalitu přístupu k ISDS. Toto rozhraní je určeno pro ty, kteří ISDS nepoužívají pro příjem a odesílání mnoha zpráv. Bude plně vyhovovat fyzickým a podnikajícím fyzickým osobám, které typicky odpovídají na zprávy, jež obdrží od orgánů veřejné moci a občas pošlou podání k orgánu veřejné moci.

Přihlášení do datové schránky

Přihlášení do datové schránky.

Jaké jsou technické nároky, pokud chci využívat tento typ přístupu?

Je potřeba počítač s internetovým prohlížečem a připojením k internetu. Pokud se budete přihlašovat certifikátem elektronického podpisu, budete potřebovat čtečku čipové karty nebo jiný způsob čtení nosiče elektronického podpisu. Tato verze přihlašovací stránky slouží pro uživatele, který se přihlašuje jménem a heslem. Přihlášení s vyšší mírou bezpečnosti si může uživatel dále nastavit a potom bude přihlašovací stránka jiná. Podobu domácí stránky Informačního systému datových schránek (tedy stránka, na kterou uživatel přejde po přihlášení) ilustruje obr. „Rozhraní datové schránky po přihlášení“.

 

Rozhraní datové schránky po přihlášení

Rozhraní datové schránky po přihlášení.

Systémové nároky:
MS Windows (32bit i 64 bit verze):

 • Windows XP (SP3)
 • Windows Vista
 • Windows 7

Podporované prohlížeče pod Windows:

 • Internet Explorer 7, 8 a 9
 • Mozilla Firefox 3 a 10
 • Google Chrome 6 – 17

OS Linux (desktop):

Suse Linux Enterprise 10/11 (alternativní distribuce OpenSUSE 11.4 a 12.1)

 • Red Hat Enterprise Linux 5.0 a 6.0 (alternativní distribuce Fedora 15 a 16)
 • Ubuntu 10.04 LTS, 10.10, 11.04 a 11.10, nebo jejich deriváty (Kubuntu/Xubuntu)
 • Distribuce vycházející z Debian 5.0 a 6.0

prohlížeče pro OS Linux (desktop):

 • Mozilla Firefox 3 a 10

Mac OS (desktop):

 • Mac OS X 10.5 (Leopard)
 • Mac OS X 10.6 (SnowLeopard)
 • Mac OS X 10.7 (Lion)

s grafickým rozhraním X11

Prohlížeče pro Mac OS X:

 • Safari 5

Zásuvný modul ISDS pro webové prohlížeče (zdarma)
Zásuvný modul do webových prohlížečů (Software602 Form Filler) slouží pro zobrazení a zpracování datové zprávy (podepsaná XML data generovaná systémem ISDS) v okně internetových prohlížečů na webovém portálu ISDS nebo datových zpráv, které si uložil uživatel na disk svého počítače. Pokud uživatel nemá nainstalovaný zásuvný modul ISDS, pak při prvním požadavku pro práci s datovou zprávou je uživatel upozorněn na potřebu stažení a instalace zásuvného modulu, která proběhne automaticky.

Vyžadované verze Form Filleru pro:

 • OS Microsoft Windows – 4.12 a vyšší
 • OS Linux – 4.12 a vyšší
 • Mac OS – 4.12 a vyšší
 1. Bez komentářů.
 1. Žádné zpětné odkazy