AdSense 728×90

Přístup k ISDS pomocí aplikace třetí strany

Jak vypadá přístup k ISDS prostřednictvím aplikace třetích stran?

Pro přístup do ISDS z aplikací třetích stran – u orgánů veřejné moci se typicky jedná o přístup z jejich interních agendových informačních systémů a spisových služeb – je vytvořeno jednotné otevřené rozhraní webových služeb, prostřednictvím kterých komunikují aplikace se systémem ISDS. Jedná se o následující funkce:

  • vytvoření nové zprávy (= odeslání zprávy),
  • stažení došlé zprávy,
  • stažení obálky došlé zprávy,
  • stažení došlé zprávy s podpisem značkou MV,
  • stažení seznamu událostí spojených s odeslanou zprávou,
  • stažení seznamu událostí spojených s odeslanou zprávou, s podpisem značkou MV,
  • stažení seznamu došlých zpráv,
  • stažení seznamu odeslaných zpráv.

Princip přístupu z různých zdrojů naznačuje obr. „Princip přístupu k datové schránce z různých zdrojů“.

Princip přístupu k datové schránce z různých zdrojů

Princip přístupu k datové schránce z různých zdrojů

Dodavatelé spisových služeb uzavřeli na základě výzvy MV ČR dohodu o jednotném formátu výměny písemností mezi spisovými službami. Pro výměnu písemností budou využívat ISDS jako transportní vrstvu. Spisová služba písemnosti „zabalí“ do obálky datové správy a odešlou prostřednictvím ISDS – pokud je na straně příjemce spisová služba výrobce, který podporuje jednotný formát, pak po „rozbalení“ obálky datové zprávy spisová služba písemnosti přijme, aniž by bylo nutné na vstupu zapisovat metadata do podacího deníku apod. Na podobné dohodě pracují dodavatelé ERP u tzv. elektronické faktury. Důsledek dohody mezi výrobci elektronických spisových služeb ilustruje obr. „Schéma důsledků dohody mezi výrobci elektronických spisových služeb“.

Schéma důsledků dohody mezi výrobci elektronických spisových služeb

Schéma důsledků dohody mezi výrobci elektronických spisových služeb

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy