AdSense 728×90

Doručení datové zprávy

Datová zpráva se za doručenou považuje v okamžiku, kdy se oprávněná osoba do datové schránky přihlásí. Pokud k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od doručení datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenou. Takto lze doručovat i datové zprávy určené do vlastních rukou.

Seznam doručených zpráv s označením data doručení

Seznam doručených zpráv s označením data doručení

Oprávněná osoba však může při vstupu do datové schránky disponovat určitým omezeným typem oprávnění. Například oprávnění určující zaslání do vlastních rukou. V těchto případech se vstupem této osoby do datové schránky adresáta pokládají za doručené jen ty typy dat, které je pověřená osoba oprávněna převzít.

Seznam odeslaných zpráv s označením data doručení

Seznam odeslaných zpráv s označením data doručení

Dále platí ještě jedno důležité pravidlo o doručení datové zprávy a to, že každý adresát, který má svoji datovou schránku, přijímá soudní sdělení a další datové zprávy pouze prostřednictvím datové schránky. Pro odpověď si však může vybrat, zda použije klasickou formu dopisu a České pošty nebo datovou schránku. Použití datové schránky má však jednu nespornou výhodu. Když zvolí cestu doručení pomocí datové schránky, nemusí svá podání opatřovat uznávaným elektronickým podpisem a to ani zaručeným elektronickým podpisem.
Zaručený elektronický podpis je podpis, který je jednoznačně spojen s podepisující osobou. Tento podpis umožňuje identifikaci podepisující osoby a byl vytvořen a připojen k datové zprávě tak, aby s ní tvořil nezaměnitelný celek. Uznávaný elektronický podpis je pak zaručený elektronický podpis, k němuž je připojen certifikát od akreditovaného poskytovatele elektronických služeb.

 1. Iveta Š.
  07.01.2014 na 16:33 | #1

  Dobrý den. Ráda bych si ověřila pár informací týkající se datové schránky.
  Kdy je zpráva považovaná do doručenou ? – myslím tím, kdy považují orgány odesílající zásilku za převzatou?
  Jde o to, že na školení nám říkali, že jakmile je zpráva do datové schránky přijata (tedy je v datové schránce uložena včetně data a času přijetí, je považována za doručenou.
  Vy na stránkách uvádíte, že za doručenou se považuje v okamžiku přihlášení se do datové schránky. To by tedy znamenalo, že kdybych se do datové schránky několik dní dní nepřihlásila, nebyla by zpráva považovaná za doručenou.

  Pokud je tedy datová zpráva do schránky doručena a já se nepřihlásím (chápu, že si tam jen tak leží bez ohledu na datum skutečného doručení), tak až po 10 dnech je automaticky považovaná za doručenou. Znamená to, že 11. den od odeslání dostane odesílatel této zprávy hlášenku, že zpráva byla doručena příjemci toho dne?
  Co když ale dostanu něco z úřadu, který posílá písemnost, která má nějakou lhůtu na reakci, např. ze soudu nebo policie?
  Pokud je to jak uvádíte na stránkách, od data, kdy se do schránky přihlásím, v okamžiku přihlášení je odeslána odesílateli informace o přečtení, tedy převzetí zprávy a od tohoto okamžiku běží uvedená lhůta. Tedy – když se nepřihlásím např. 14 dní, bez ohledu na to se po 10. dnech zpráva chová jako kdybych se přihlásila a odesílateli je předaná informace o doručení. Tímto tedy začíná běžet daná lhůta. Je tomu tak? Děkuji za odpověď.

 1. Žádné zpětné odkazy