AdSense 728×90

Zánik datové schránky

Ministerstvo vnitra zruší datovou schránku z následujících důvodů:

  • v případě smrti účastníka (fyzické osoby),
  • ke dni prohlášení za mrtvého (musí uplynout 3 roky),
  • vymazáním podnikající fyzické osoby ze zákonem stanovené evidence (3 roky),
  • 3 roky od zániku právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku,
  • zrušením orgánu veřejné moci (po 3 letech).

Po dobu 3 let od uvedené události se čerpají údaje o provozu již nefunkčních, ale stále existujících datových schránek. Jedná se o 3 roky mezi znepřístupněním a zrušením datové schránky.

Fyzické osoby mohou zrušit datovou schránku – deaktivovat příjem zpráv v Nastavení - Poštovní datová zpráva - Zakázat příjem. Obdobným způsobem je možné opět aktivovat příjem zpráv do datové schránky.

Právnické osoby nemají žádnou možnost zrušení datové schránky.

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy