AdSense 728×90

Zneplatnění přístupových údajů

Účelem zneplatnění přístupových údajů je zabránit nepovolaným a nežádoucím osobám v přístupu do datové schránky. Žádost na zneplatnění přístupových údajů podává osoba, jíž je datová schránka zřízena nebo i administrátor datové schránky. Ministerstvo vnitra zneplatní přístupové údaje při splnění následujících podmínek:

  • odcizení přístupových údajů,
  • ztráta přístupových údajů.

Ministerstvo by mělo při ztrátě nebo odcizení přístupových údajů přistoupit neprodleně k zaslání nových přístupových údajů. Výjimkou je pouze situace, kdy daná osoba přijde o své oprávnění ke vstupu do datové schránky. V takovém případě ministerstvo nové přístupové údaje již nezasílá.
Pokud Vám byly zneplatněny a vydány přístupové údaje napoprvé při jejich ztrátě či zcizení, neplatíte nic. Pokud potřebujete zneplatnit a vydat nové přístupové napodruhé v období, kdy od vydání prvních uběhl méně než jeden rok, zákon ukládá povinnost zaplatit administrativní poplatek 190 Kč.
Dle mého názoru nezaplacení tohoto poplatku nemá vliv na povinnost ministerstva vydat nové přístupové údaje. To je povinné vydat nové přístupové údaje i v případě nezaplacení poplatku. Řečeno právní terminologií, nezaplacení tohoto správního poplatku osobou, která má povinnost být vybavena datovou schránkou, tedy potřebuje přístupové údaje, nemá za následek nevystavení nových přístupových údajů do datové schránky Ministerstvem vnitra.

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy