AdSense 728×90

Znepřístupnění datové schránky

Provozovatel datových schránek má za určitých okolností právo na znepřístupnění datové schránky. Tím se rozumí takové opatření, jehož výsledkem je nemožnost doručování do datové schránky adresáta. To znamená, že dojde k vyřazení datové schránky ze systému a do této schránky nelze po dobu tohoto opatření zasílat datové zprávy. Důležité je, že toto opatření může mít i zpětné účinky, například při smrti účastníka. Ke znepřístupnění datové schránky může dojít v těchto případech:

 • v případě smrti účastníka (fyzické osoby),
 • ke dni prohlášení za mrtvého,
 • ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti,
 • ke dni omezení osobní svobody (i při vzetí do vazby),
 • u právnické osoby dnem k výmazu z obchodního rejstříku, případně u fyzické podnikající osoby dnem vymazáním z živnostenského rejstříku,
 • u orgánů státní moci je to pak ke dni jejich zrušení,
 • u notáře a dalších je to pak ke dni zániku jejich funkce.

Znepřístupnění schránky provádí Ministerstvo vnitra. To může znepřístupnit datovou schránku se zpětnou účinností a to k datu právní skutečnosti, na níž je znepřístupnění navázáno zákonem.
U subjektů, které nemají zákonnou povinnost mít zřízenou datovou schránku, platí, že můžou samy požádat o znepřístupnění datové schránky. Takové žádosti musí ministerstvo vyhovět do tří pracovních dnů od jejího podání. Tuto žádost může podat i administrátor, nemusí to být přímo primární osoba, tedy osoba, které byla datová schránka přímo vydána.
Datové schránky jsou prostředkem ke komunikaci, který slouží nejen ve styku mezi osobou soukromého práva a orgánem státní moci, ale v rámci novely zákona č. 190/2009 Sb. i při komunikaci mezi osobami soukromého práva. Tedy soukromými subjekty.
Důležitým faktem při znepřístupnění datové schránky je to, že datová schránka nezaniká jejím znepřístupněním. Nepřestává tedy existovat, pouze je zablokovaná a nelze do ní zasílat ani z ní odesílat. Pokud se do znepřístupněné datové schránky někdo pokusí odeslat datovou zprávu, nepodaří se mu to, případně bude informován o tom, že datová schránka příjemce je znepřístupněna.
Opětovné zpřístupnění datové schránky je možné na žádost fyzické nebo právnické osoby a to tak, že Ministerstvo vnitra je povinno žádosti vyhovět a to do tří dnů ode dne podání žádosti.

 1. Jan Vichr
  15.12.2014 na 13:53 | #1

  Dobrý den,
  může o znepřístupnění DS požádat i právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku, tedy právnická osoba, která ji má zřízenu povinně, tedy nikoli na žádost?
  Děkuji za odpověď.

  jan.vichr@pa.mpsv.cz

 1. Žádné zpětné odkazy