AdSense 728×90

Obálka přijaté datové zprávy

Podobu ilustruje obrázek, který ukazuje situaci přijetí datové zprávy prostřednictvím jednoduchého webového klienta (podle jednoho z návrhů vzhledu jeho rozhraní).

Doručené zprávy

Pokud uživatel otevře toto okno se seznamem doručených zpráv, jsou zprávy považovány za doručené. Tedy, i pokud samotnou zprávu neotevřete, bude považována za doručenou.
V okamžiku otevření tohoto okna Informační systém datových schránek sestaví další informace o datové zprávě: Kdo ji otevřel a kdy (časová razítka), sestaví dodejku a doručenku, doplní provozní informace systému o přepravě této zprávy, zapíše potřebné skutečnosti do účtovacích systémů provozovatele Informačního systému datových schránek apod. Informace o stavu odeslané datové zprávy si může odesílatel vyžádat.
Příjemce vidí identifikaci odesílatele, svou identifikaci, způsob doručení, číslo jednací atd. Zároveň vidí seznam vložených písemností. Tyto písemnosti může otevřít, uložit nebo zobrazit v datové zprávě.

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy