AdSense 728×90

Obsah přijaté datové zprávy

Obsah datové zprávy muže být různý (vyhoví-li vyhlášce a provoznímu řádu). Pokud je obsah strukturovaný, může být s výhodou zpracován jinými elektronickými systémy, například elektronickou spisovou službou. Je pravděpodobné, že příjemci zpráv brzy pochopí, že je vhodné dostávat datové zprávy ve strukturované podobě.

Proto budou sami motivováni vhodným způsobem zpřístupnit odesílatelům příslušné formuláře pro dané životní situace a další informace, které umožní detailní adresování datových zpráv v rámci organizace příjemce. Informační systém datových schránek sám o sobě totiž tuto informaci neposkytuje. Po otevření datové zprávy, přečtení, uložení či zpracování přiložených písemností, je datová zpráva přijata.

  1. 12.01.2012 na 08:48 | #1

    máme plnou datovou schránku

    Admin: Zajímavé. A to tvrdili, že kapacita datové schránky je neomezená :). Pravděpodobně budete muset provést buď autorizovanou konverzi těch dokumentů, u kterých potřebujete právní váhu, něketré dokumenty bude možné vytisknout na běžné tiskárně a nic nezkazíte, když se obrátíte na linku podpory 270 005 200, která funguje od 8 do 18. hodin každý pracovní den.

  1. Žádné zpětné odkazy