AdSense 728×90

Kraje a obce

Samotná realizace vzdělávání bude zajištěna v území (s výjimkou školení školitelů), a to prostřednictvím školitelů v „eGON centrech“ (proškolených v Institutu pro místní správu Praha) a v PC učebnách krajů (financované MV v letech 2004 – 2005) či obcí s rozšířenou působností (PC učebny určené k přípravě na získání řidičského oprávnění). Každý kraj nebo obec s rozšířenou působností bude zajišťovat vzdělávání vlastních úředníků, členů zastupitelstva kraje a pracovníků zřizovaných organizací. Obdobný systém bude zajišťován obcí s rozšířenou působností, která navíc zajistí vzdělávání obcí základního typu a obcí s pověřeným obecním úřadem. Ověření zkouškou pro vidimaci a legalizaci bude realizováno dle stávající praxe.

Organizace-vzdělávání-a-zkoušek-eGovernmentu

Česká pošta a Hospodářská komora

Systém vzdělávání pracovníků těchto dvou organizací bude řešen opět prostřednictvím ověřených školitelů a zkušebních komisařů (jejich školení bude zajištěno Institutem pro místní správu Praha), a to ve vzdělávacích centrech České pošty a Hospodářské komory. Pracovníci obou organizací provádějících legalizaci, vidimaci a autorizovanou konverzi (podle zákona 300/2008 Sb.) budou povinni prokázat potřebné znalosti a dovednosti formou ověření zkouškou.

Právnické osoby, podnikající fyzické osoby (OSVČ), fyzické osoby

Pro tuto cílovou skupinu připravuje Ministerstvo vnitra systém docházkových a eLearningových kurzů poskytovaných za úplatu.

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy