AdSense 728×90

Vzdělávání pracovníků orgánů veřejné moci

Jste-li úředníkem územních samosprávných celků, pracovníkem České pošty nebo Hospodářské komory, připravilo pro vás Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Institutem pro místní správu Praha ucelený systém vzdělávání v problematice implementace eGovernmentu.
Systém vzdělávání v eGovernmentu je postaven na dvou základních pilířích. Na eGON centrech na krajích a obcích s rozšířenou působností a na státní příspěvkové organizaci Institut pro místní správu Praha. Projekt se zaměřuje na vzdělávání úředníků i občanů v používání eGovernment. Součástí bude centrální eLearningový systém, využívaný zdarma celou veřejnou správou. Dle předpokladu Ministerstva vnitra bude tento projekt podpořen odpovídajícími finančními prostředky evropských strukturálních fondů (předpokládající 15% spoluúčast příjemce podpory) po dobu trvání projektu. Příjemcem podpory budou kraje a obce s rozšířenou působností, které školení zajistí. Školení budou z těchto prostředků realizována pro účastníky bezplatně, prostřednictvím školitelů krajů a obcí s rozšířenou působností, jejichž školení zajistí Institut pro místní správu Praha internátně, též bezplatně.

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy