AdSense 728×90

Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze dokumentů představuje převedení dokumentu z elektronické podoby do podoby listinné anebo naopak. Důležité je, aby zůstala zachována právní síla dokumentu. Autorizovaná konverze má tedy obecně stejný význam jako klasické ověřené kopie. I zde v tomto případě jde v obecné rovině o ověřené kopie originálů. Autorizovanou kopii použijete ve dvou případech:

  • Při odesílání datové zprávy, kdy je nutné k podání přiložit originál nebo ověřenou kopii dokumentu, který se vyskytuje pouze v listinné podobě. Nelze ho tedy přiložit k datové zprávě.
  • Potřebujete mít k dispozici listinnou kopii dokumentu, který Vám byl doručen jako datová zpráva. Tedy například rozhodnutí soudu, výpisy z rejstříků a další. Originál zůstává ve Vaší datové schránce jako soubor PDF a Vy použijete konverzi dokumentů pro to, abyste získali ověřenou kopii dokumentu v listinné podobě.

Autorizovaná konverze se nepoužívá tam, kde Vám bude stačit pouze běžná kopie dokumentu a dokument nemusí mít právní váhu originálu, tedy být ověřenou kopií. V tomto případě pak stačí pouze vytištění dokumentu či naopak jeho naskenování. V mnoha případech stačí, když je dokument (i oskenovaný a neověřený) zaslán prostřednictvím systému datových schránek, tedy z Vaší datové schránky a osoba odesílatele je tak ověřená.
Autorizovanou konverzi na Vaši žádost zajišťují ze zákona kontaktní místa Czech POINT, pracoviště České pošty, zastupitelské úřady, krajské a obecní úřady a vybraní notáři. Tato služba je placená.
Technicky konverze probíhá přes 602XML filter a každá žádost je označena jednoznačným identifikačním číslem, čárovým kódem a vše probíhá přes systém datových schránek. Samotný výsledek konverze do listinné podoby si pak můžete vyzvednout do 30 dnů od podání žádosti na kontaktních místech Czech POINT.

Předání dokumentu ke konverzi

Předání dokumentu ke konverzi

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy