AdSense 728×90

Změna přístupových údajů

Co říká zákon?

Zákon popisuje několik situací, kdy dochází ke změně údajů vztahujících se k datové schránce (o takovou změnu oprávněná osoba může požádat), popřípadě se jedná o oznámení takové změny.

Jedná se o:

  • zřízení datové schránky fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku,
  • přidání oprávněné osoby s přístupem k datové schránce,
  • zřízení další schránky orgánu veřejné moci nebo právnické osoby,
  • zneplatnění přístupových údajů osoby přistupující k datové schránce,
  • znepřístupnění či opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost,
  • žádost, aby datová schránka rovněž plnila funkci schránky orgánu veřejné moci (nebo zrušení této funkce),
  • povolení, aby schránka fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby mohla přijímat zprávy od jiné schránky fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby.

Tyto žádosti bude moci podávat rovněž několika možnými způsoby. Buď bude moci oprávněná osoba vyplnit takovou žádost na internetu a na místě Czech POINT ji podepsat (podobně jako je popsáno u žádosti o zřízení datové schránky fyzické osoby). Další možností bude vyplnit příslušnou žádost přímo v Informačním systému datových schránek. Další možností bude zaslat takovouto žádost do ePodatelny (podepsanou kvalifikovaným certifikátem elektronického podpisu). Bude ji také možno zaslat dopisem ministerstvu. Tyto žádosti bude možno podávat všemi způsoby s výjimkou některých kombinací.

Nebude možno například opětovně zpřístupnit datovou schránku, která byla zřízena na žádost z Informačního systému datových schránek. V provozní dokumentaci Informačního systému datových schránek (který je dostupný na www.datoveschranky.info) budou podrobně popsány všechny způsoby žádostí o změnu údajů nebo stavů datové schránky.

Rozhraní na změnu hesla

Rozhraní na změnu hesla.

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy