AdSense 728×90

Obsah datové zprávy

Co říká zákon?

Dokumenty orgánů veřejné moci doručované prostřednictvím datové schránky a úkony prováděné vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky mají formu datové zprávy. (Dále ze zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu v § 2, písm. c.) Pro účely tohoto zákona se rozumí datovou zprávou elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou.
Obsah dokumentů totiž ISDS nevidí a ani nijak nekontroluje. Nikdo kromě autorizovaného příjemce nemá možnost se podívat na obsah zprávy. Nejlépe se dá tato vlastnost představit jako klasická neprůhledná poštovní obálka. Na obálce (struktuře datové zprávy) je vidět to, co je na obálce klasického dopisu, tedy příjemce a odesílatele. Dále ještě seznam vložených dokumentů a jejich vlastní obálky. Obsah žádného dokumentu však není žádným možným způsobem zobrazit nikomu jinému než oprávněnému příjemci.

Formát datové zprávy v ISDS

Přípustné jsou následující formáty datové zprávy dodávané do datové schránky:

 • pdf
 • PDF / A
 • xml
 • fo / zfo
 • html / htm
 • odt
 • ods
 • odp
 • txt
 • rtf
 • doc
 • xls
 • ppt
 • jpg / jpeg / jfif
 • png
 • tiff
 • gif
 • mpeg1 / mpeg2
 • wav
 • mp2 / mp3
 • isdoc / isdocx
 1. Bez komentářů.
 1. Žádné zpětné odkazy