AdSense 728×90

Změna hesla

V záložce nastavení máte také možnost změnit heslo do Vaší datové schránky. Je třeba zdůraznit, že v rámci bezpečnosti je přímo systémem datových schránek doporučováno si heslo jednou za čas (cca 4x za rok) změnit. V rámci postupných úprav při již ostrém provozu systému pak dokonce došlo k situaci (která trvá zatím dodnes – 17. května 2010), kdy přímo systém datových schránek Vám nařizuje si heslo změnit několikrát do roka. Platnost každého hesla je potom nastavena právě na 3 měsíce. Pokud datum platnosti Vašeho hesla neznáte, zjistíte ho hned po přihlášení do systému nebo po kliknutí na záložku „domů“. V případě, že nezměníte heslo do určeného data, dojde k zablokování Vašeho hesla a do své datové schránky se nepřihlásíte. Následně musíte navštívit místo Czech POINT, nechat si schránku zneplatnit a zažádat o vystavení nových přihlašovacích údajů.
Tento krok od provozovatele datových schránek, tedy České pošty hodnotím silně negativně. Pokud někdo datovou schránku nevyužívá a nepotřebuje se do ní přihlásit několik měsíců, může mít problém. Snadno se mu totiž stane, že až mu dorazí datová zpráva po několika měsících, bude jeho heslo již zablokováno a on se do systému nedostane.
Při samotné změně hesla musíte nejprve vyplnit staré heslo a následně nové heslo kvůli kontrole vepsat dvakrát. Změnu hesla dokončíte tlačítkem „změnit heslo“.

Rozhraní pro změnu hesla

Rozhraní pro změnu hesla

Od listopadu 2011 máte také možnost nastavit neomezenou platnost hesla a vypnout tak nutnost jej měnit každých 90 dnů.

Nastavení hesla

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy