AdSense 728×90

Ztráta přístupových údajů

Co říká zákon?

Ministerstvo zneplatní přístupové údaje osoby oprávněné k přístupu do datové schránky neprodleně po jejím oznámení, zejména při ztrátě či odcizení přístupových údajů, a současně zašle této osobě do vlastních rukou nové přístupové údaje. Jsou-li osobě oprávněné k přístupu do datové schránky zaslány přístupové údaje (podle § 12 odst. 1) opětovně během 3 let (dále jen „opětovné vydání přístupových údajů“), ministerstvo vybírá správní poplatek stanovený jiným právním předpisem.
Je nutné naučit se k přístupovým údajům patřičně chovat, nepsat si je na monitor, do peněženky, na klávesnici apod. Pokud ke ztrátě dojde, je třeba ji co nejdříve ohlásit, třeba na pobočce pošty.

Pokud tedy ztratíte přístupové údaje do vaší Datové schránky, je třeba navštívit nejbližší pobočku CzechPOINT, kde je třeba nejprve zažádat o zneplatnění přístupových údajů k DS, a další, kterým opět poždáte o zpřístupnění DS.
Poznámka: Pokud jste požádali o zneplatnění údajů k DS a našli jste vzápětí přístupové údaje k DS, tak zatímco je stránka s DS nastavena jako nepřístupná, lze stále do ní v vstoupit v omezeném režimu. V tomto režimu lze pracovat pouze s přehledem dodaných a odeslaných zpráv). Datové zprávy, které se ve schránce nacházejí, může uživatel zobrazit, vytisknout, uložit na disk či například odeslat ke konverzi. Ve znepřístupněné schránce však samozřejmě nemůže například vytvářet a odesílat zprávy nové a nemůže pověřovat další osoby pro vstup do schránky.