AdSense 728×90

Pro jakou komunikaci je určena datová schránka?

Zákon upravuje elektronické úkony státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, Pozemkového fondu České republiky a jiných státních fondů, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu, České televize, samosprávných komor zřízených zákonem, notářů a soudních exekutorů (dále jen „orgán veřejné moci“) vůči fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob a právnických osob vůči orgánům veřejné moci a elektronické úkony mezi orgány veřejné moci navzájem prostřednictvím datových schránek. Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci.
Prostřednictvím datové schránky je doručováno a jsou prováděny úkony, pokud to umožňuje povaha dokumentu. Je doručován tedy každý dokument, který má číslo jednací a jeho povaha splňuje podmínky komunikace datových schránek. Pokud orgán veřejné moci provádí úkon (podání ve věci), je tento úkon (dokument s číslem jednacím) doručován pomocí datových schránek.

Schéma informačního systému datových schránek

Schéma informačního systému datových schránek

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy