AdSense 728×90

Komunikace mezi orgány veřejné moci

Orgány veřejné moci mají od 1. července 2009 mezi sebou navzájem komunikovat pouze prostřednictvím datových schránek, které pro jejich potřebu zřídilo a spravuje Ministerstvo vnitra. Písemnou korespondenci by měly využívat, jen když to vyžaduje povaha věci, potažmo zasílaného dokumentu.

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy