AdSense 728×90

Možné problémy při doručování datových zpráv

Ministerstvo vnitra spravuje centrální úložiště dat. Doručením datové zprávy do centrálního úložiště ji pokládá systém datových schránek za doručenou. Je vygenerováno datum a čas doručení zprávy. Příslušný příjemce datové zprávy má pak 10 dní na to, aby se do centrálního úložiště (systém datových schránek) přihlásil a datovou zprávu si vyzvednul.
Co se však stane, pokud dojde k technickému výpadku centrálního úložiště, tedy systému datových schránek? Co když se vinou technických problémů na straně provozovatele systému nepůjde přihlásit do systému a vyzvednout si datovou zprávu? Považuje se i přesto datová zpráva za doručenou?
Na tyto otázky jsem nenašel přesvědčivou odpověď. Zřizovatel systému datových schránek, tedy ministerstvo vnitra odkazuje na Českou poštu jako provozovatele systému a ta jako provozovatel systému datových schránek zase argumentuje tím, že má systém v takovém technicky zabezpečeném stavu, že k výpadku nemůže dojít.
Přikláním se k názoru, že pokud by k výpadku skutečně došlo a mělo by to negativní důsledky pro příjemce datových zpráv, mohlo by v krajním případě dojít k soudním sporům a dokazovaní, že se daný adresát nemohl včas kvůli technickým problémům na straně provozovatele přihlásit do systému a tedy si datovou zprávu řádně vyzvednout.

  1. 23.12.2013 na 10:32 | #1

    Dobrý den.
    Mám dotaz či připomínku a musím zdůraznit, že jsem max. nas….ý.
    Že nám nejde vytisknout datové zprávy celé vč. přílohy – na to jsme si zvykli. Tiskneme přílohu po jejím otevření. Když se nám však najednou začala s každým uzavřením jedné z xy dodaných zpráv uzavírat celá datová schránka, kterýžto problém v minulosti nebyl, a my musíme opakovaně přes adresu a heslo s kontrolním kódem provádět připojení na dat. schránku, tak mám chuť nakopat toho, kdo se neustále jebe do programu a dělá v něm bordel.

    Doufám, že to někdo z jemu nadřízených velmi rychle provede a výše uvedený nedostatek napraví. S pozdravem Černý L.

  1. Žádné zpětné odkazy