AdSense 728×90

Elektronický podpis

Účastník nemusí své podání adresované soudu a zároveň učiněné prostřednictvím své datové schránky opatřit uznávaným ani zaručeným elektronickým podpisem. Účastníci využívající datovou schránku mohou komunikovat mezi sebou prostřednictvím systému datových schránek, aniž by se museli podepisovat. Samotná identifikace subjektu je dána už datovou schránkou jak odesílatele, tak adresáta. Bezpečná identifikace odesílatele jednoznačně vyplývá z povahy zvolené komunikace a tak není vlastně podpisu třeba.

ilustrace elektronického podpisu

ilustrace elektronického podpisu

 1. Balcárková
  03.02.2011 na 10:57 | #1

  Dobrý den,

  máme zřízenu datovou schránku na firmu. Pokud zasíláme dokumenty na soud apod., kde je třeba ověřený podpis, je nutné ještě vyřídit k datové schránce speciální elektronický podpis?
  Děkuji za informaci.

  D. Balcárková, AVH Real Invest

  Admin: Ano, určitě, kvalifikovaný elektronický podpis lze získat například na pracovištích České pošty.
  Kompletní přehled poskytovatelů je na na http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-kvalifikovanych-poskytovatelu-certifikacnich-sluzeb-a-jejich-kvalifikovanych-sluzeb.aspx .

 2. Alena
  15.10.2013 na 09:03 | #2

  Příklad: Exekutorský úřad zasílá na Městský úřad žádost o poskytnutí součinnosti (dle exekuční řádu- 120/2001 §33/34 ) ve formátu PDF, která není opatřena elektronický podpisem. Je v tomto případě nutný elektronický podpis, či nikoliv? Pokud ano, o jakou právní normu se jedná nebo kde je možno toto zjistit.

  Děkuji za sdělení.

  Odpověď:
  PDF soubor být elektronicky podepsán nemusí, pokud byl zaslán jako příloha v datové schránce. Datová schránka obsahuje časové razítko a jako systém slouží jako elektronický podpis v každé zprávě, ve které jsou zaslány jednotlivé dokumenty. Ty už pak být elektronicky podepsány nemusí. (Pojednává o tom např § 69 odst. 3 správního řádu, § 40b odst. 3 a a zákon č. 227/2000 Sb o elektronickém podpisu)

 1. Žádné zpětné odkazy