AdSense 728×90

Výhody a nevýhody datových schránek

V dnešní době patří mezi moderní trendy zpracovávat vše elektronicky, tedy přes počítače, a dále uchovávat data v digitální podobě. Systém datových schránek má své výhody i nevýhody. Nebudu zde vypisovat jednoduchý výčet jednotlivých kladných nebo záporných bodů, ale zkusím na následujících řádcích nabídnout komplexní pohled na datové schránky a elektronickou komunikaci obecně.
Informační systém datových schránek s sebou nese několik základních vlastností, které vyplývají již z povahy věci. Jsou to záležitosti technické, zákonné, administrativní, či logické. Například z povahy systému datových schránek a jeho technických parametrů vyplývá, že pomocí datových schránek, tedy datovou zprávou nezašlete uchopitelný předmět. Můžete sice naskenovat nebo přepsat dokument, příp. hmotnou věc vyfotografovat, ale pořád se jedná o určitou digitální kopii originálu. Můžete sice tuto kopii obstarat elektronickým podpisem, ale opět se nebude jednat přímo o originál. Dále vlivem technických omezení systému datových schránek nelze zasílat zprávu o větším objemu než 10 MB. Vše ostatně ani není možné zkonvertovat. Vlastnoruční podpis, pachovou stopu a další nejde nijak převést do zasílatelné podoby pro systém datových schránek. Vše tedy nelze použít pro elektronickou komunikaci.
Z pohledu správce systému datových schránek je technicky zřízeno jediné datové úložiště, které má za úkol spravovat veškerou komunikaci mezi orgány veřejné moci na straně jedné a osobami soukromého práva na straně druhé. Je to i logické z ekonomického hlediska. Vytvoření a správa jednoho centrálního úložiště je ekonomicky výhodnější, než kdyby bylo nutné se starat o více menších úložišť. Je však otázkou, zda má být zřizovatelem právě jeden z orgánů veřejné moci (který sám patří do skupiny orgánů využívající systém datových schránek). Jde o Ministerstvo vnitra a to tak tím pádem určitým způsobem spravuje samo sebe. Je otázka, zda by tedy toto neměl mít na starost jiný, nezávislý institut.
Zda to celé funguje správně a bez technických problémů, teprve poznáváme. Obecně lze říci, že technické a softwarové chyby se budou objevovat pravděpodobně neustále. Po prvotním náporu 1. listopadu 2009 lze však říci, že systém datových schránek běží celkem spolehlivě a bez nějakých větších výkyvů.
Dalším problémem, co se objevil, bylo a stále trvá útočení hackerů na přihlašovací údaje. Je jasné, že systémem se zasílají velmi citlivé údaje, mnohdy přímo spojené s informacemi o finančních otázkách, a proto se nelze divit různým amatérským či profesionálním útokům ze strany hackerů na celý systém. Provozovatel systému Česká pošta nebyla na tento problém dokonale připravena a musela implementovat řadu bezpečnostních řešení za ostrého běhu systému po datu 1. listopadu 2009.
Dále je zde problém ohledně faktického urychlení civilního soudního řízení, kvůli kterému byl celý systém datových schránek vlastně vytvořen. Je třeba si uvědomit, že způsob doručování využijí jen osoby veřejného práva a osoby soukromého práva, které jsou datovými schránkami vybaveny a lze u nich očekávat větší úroveň informačních a komunikačních dovedností. Z toho vyplývá následující: naprosté většině fyzických osob bude soud nadále stále doručovat klasicky, tedy poštou papírovou formou. Dále si dovolím upozornit na problém s úrovní dovedností v oblasti používání internetu a obecně osobního počítače. Stále se totiž z médií dozvídáme informace o tom, jak pracovníci soudů a dalších orgánů veřejné moci zbytečně tisknou dokumenty původně zaslané v elektronické podobě. Nelze tedy mluvil o ekonomické úspoře nebo pracovním ulehčení, spíše naopak.
S tím souvisí i další kontroverzní vlastnost datových schránek, a sice to, že doručování do datových schránek je zpoplatněno částkami, které jsou naprosto srovnatelné s klasickým doručováním poštou. Datová zpráva stojí ministerstvo vnitra (tedy daňové poplatníky) až 18 Kč. Tyto peníze jdou za každou odeslanou zprávu na konto České pošty, jakožto provozovatele systému datových schránek.

Logo Czech POINT - Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu

Logo Czech POINT - Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu

Abych nezdůrazňoval pouze nevýhody, či kontroverzní přínos systému datových schránek, pozitivně musím ocenit fakt, že datové schránky nastoupily na sice obtížnou, ale správnou a perspektivní cestu elektronického doručování. Zároveň došlo k vytvoření sítě takzvaných Czech POINTů, díky kterým mohou osoby soukromého práva komunikovat s úřady a státními institucemi.

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy